„Czymże jest ciepło lata bez chłodu zimy, by nadać mu słodyczy” – John Steinbeck

Top 100 Top 100 7 dni