Smutno mi, bo...nikt spogląda na mnie jak na człowieka..

Top 100 Top 100 7 dni