sens jest w bezsensie tylko awansem

Top 100 Top 100 7 dni