Czy można się uzależnić od samookaleczenia ?

Top 100 Top 100 7 dni