Smutno mi, bo żyje. Mam nadzieje, że już niedługo nie będzie mnie.

Top 100 Top 100 7 dni