Smutno mi, bo nie widzę szans na to żeby się wyzwolić z jarzma poczucia niższości przez doświadczenia. Gnębienie w szkole i długotrwałą przemoc psychiczną w domu. To koszmar, który pozostał we mnie i budzi się razem ze mną. codziennie. Wstyd mi, że jestem.

Top 100 Top 100 7 dni