Smutno mi, bo...nie mogę i nie potrafię nikomu pomóc :(

Top 100 Top 100 7 dni