Jest mi smutno bo z każdym poznanym człowiekiem czuję jak bardzo nie mam przyjaciół... Nie mam nikogo...

Top 100 Top 100 7 dni