nawet nie mam siły, żeby się rozpłakać.

Top 100 Top 100 7 dni