Smutno mi ze nawet pomimo tego ze piszę z wieloma osobami tak naprawdę nie mam się komu wygadać czy wypłakać i tłumię w sobie te wszystkie rozterki

Top 100 Top 100 7 dni