Smutno mi, bo ludzie w tym ciemnogrodzie nadal myślą, że mówienie komuś z depresją: 'uśmiechnij się' albo 'przestań być ciągle taki smutny' cokolwiek pomoże i zmieni

Top 100 Top 100 7 dni